Therapie & Honden

Australian slang for a close companion; a comrade

= een vriend, makker, maatjeMY COBBER

THERAPIE & HONDEN

Doodle

Therapie met honden


Wist je dat je veel kan leren van een hond? Ze zijn erg gevoelig en 'lezen' onze lichaamstaal voortdurend. Een hond kan ons vertellen hoe we ons voelen, wat we denken en welke indruk we maken op anderen. Ze spiegelen wat wij doen en maken ons op die manier bewust van ons eigen gedrag. We kunnen dan leren wat we beter wel of niet doen en alles meteen inoefenen samen met de hond. Moeilijk? Nee, iedereen kan het!

( knuffelen met dieren is helend op zich )

( Koda, introvert - Akela, extravert )

ANIMAL ASSISTED THERAPY (AAT)


Animal Assisted Therapy (AAT) heeft tot doel ondersteunend bij te dragen aan de behandeling van een cliënt en is onderdeel van een doelgerichte therapie. Zowel therapeut als hond zijn professioneel opgeleid en gekwalificeerd. De hond heeft als 'co-trainer' een voorbeeld- en/of spiegelende  functie, helpt emoties kanaliseren, enz.  De meerwaarde van begeleidingsprogramma’s waarbij dieren worden ingezet is dat zij faciliterend en drempelverlagend zijn en plezier en echt contact brengen. Interacties met dieren worden als bevestigend, toegankelijk en niet-veroordelend ervaren. Ook cliënten met beperkte motivatie, zijn vaak wel bereid én geholpen met diergeassisteerde interventies. Zeker in het geval van kinderen en jongeren, zou  Animal Assisted Therapy een kans moeten krijgen vóór andere  vormen van (psycho)therapie, in plaats van als laatste redmiddel. Wij geloven in preventie!


 Een dier als therapeut?


   Een citaat van de befaamde Amerikaanse filosoof Ken Wilber is: “Weinigen van ons hebben hun verstand verloren, maar velen van ons hebben reeds lang geleden hun lichaam verloren”. Wij mensen luisteren vaak niet meer naar onze (non-verbale) lichaamstaal, dieren daarentegen doen niet anders. Dieren kunnen ons, mensen, op hun manier veel duidelijk maken.   Mensen dienen er wel voor te waken dieren geen menselijke eigenschappen toe te dichten of dieren te gebruiken als compensatiemiddelen voor menselijke behoeften.   Een dier is vooral zichzelf, een dier dus. Hij zal nooit een mens zijn. In die zin zal hij dus ook nooit een therapeut zijn. Wij mensen kunnen hem wel als middel gebruiken, met alle respect en waardigheid die daarbij hoort, om onszelf beter te kunnen verstaan of begrijpen.


                                                                                                                       pets4care


DE PSYCHOSOCIALE HULPHOND


De lijst van voorwaarden waaraan een therapiehond moet voldoen, lijkt op het eerste zicht vanzelfsprekend, maar is dat niet. Alle gewenste kwaliteiten in 1 hond verenigd; het plaatje van de perfecte hond... Toch maken net de kleine ímperfecties, dat die ene hond ons aanspreekt.

Schuilt er een hulphond in elke (en dus ook in jouw) blaffende viervoeter?

ONS AANBOD

In de loop der jaren ontwikkelde ik eigen methoden en  diergeassisteerde interventies, die hun oorsprong vinden in mijn praktijk als Klinisch Psychologe. We bekijken eerst op welk vlak er hulp gewenst of nodig is, en pas daarna of/hoe een hond hierbij kan helpen.

DE ROEDELMETAFOOR

mijn gezin, mijn roedel.

MAMA AKELA

authentiek leiderschap

SUPERWOLF?!

assertiviteitstraining

Doodle

De Kleine Kameleon


Net als een puppy, heeft een kind nog veel te ontdekken en te leren. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Heb jij soms nood aan iemand die je op weg helpt, die naar je luistert of je vragen helpt beantwoorden? Misschien is De Kleine Kameleon dan iets voor jouw!

Copyright 2017   |   Liesbeth Roelants   |   ON 0634.663.575 

Online delen? Ja, mits bronvermelding en rechtstreekse link!